ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla
+48 76 83 18 388
dyrektor@gokiskotla.pl

SKIDNIOWIANIE

Zespół Folklorystyczny „Skidniowianie”

Historia zespołu

Zespół powstał w 1983 r. z inicjatywy przewodniczącej KGW pani Józefy Ciunajcius. Pierwszym kierownikiem zespołu była pani Helena Ratajek, a kolejnym pani Bogusława Kościelak. Obecnie kierownikiem zespołu jest pani Sabina Rybak. W zespole występuje dwadzieścia pięć osób, w tym dziewięcioro dorosłych i szesnaścioro dzieci. Kapela składa się z dwóch osób: akordeonisty i skrzypka.”Skidniowianie” występowali m.in. w Książu, gościnnie w gminie Pniewy, corocznie na przeglądach zespołów folklorystycznych Legnicy. Osiągnięcia zespołu to:

  • II miejsce na przeglądzie zespołów województwa legnickiego w 1992 roku
  • wyróżnienie w latach 2000-2002 na przeglądzie w Legnicy
  • wyróżnienie w 2000 roku na wojewódzkim przeglądzie zespołów folklorystycznych
  • nagroda Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na przeglądzie w 2001 roku.

„Skidniowianie” swoimi występami uświetniają wiele wydarzeń i uroczystości na terenie gminy oraz powiatu.
W 2013 roku zespół otrzymał jubileuszową nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualizacja 22.09.2023 r.

Występ zespołu podczas Gminnych Dożynek 26.08.2023 r.

Występ zespołu podczas imprezy np. „W Cieniu Kolegiaty” w Głogowie 15.08.2023 r.

Występ Zespołu podczas XXX Przeglądu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Jaczowie 19.06.2023 r.

Skip to content