.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zakończenie wakacji


Dnia 28 sierpnia odbyła się już ostatnia wycieczka w ramach akcji ,,Lato z GOKiS,,. W wyjeździe na basen do Zielonej Góry uczestniczyło blisko trzydzieścioro dzieci z terenu gminy Kotla.