.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Wyjazd do kina w ramach akcji „Lato z GOKiS”