.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Szczep harcerski

Zbiórki ZHP:

PONIEDZIAŁKI:

Zbiórka ZHP – Harcerze, godz. 15:00 – 16:30 / prowadząca Santana Noska

WTORKI:

Zbiórka ZHP – Zuchy, godz. 16:00 – 17:00 / prowadząca Karolina Popławska

zhp