.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Świetlice środowiskowe – aktualizacja 02.01.2019r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z terenu naszej gminy do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas zajęć świetlicowych.

*************************************************************

fot. Magdalena Kramarczyk

kkkkkkkk (5).jpg
kkkkkkkk (6).jpg
krzekotówek (3).jpg
krzekotówek (4).jpg
krzekotówek (5).jpg
krzekotówek (6).jpg
bh.jpg
g,g (1).jpg
g,g (2).jpg
g,g (3).jpg
g,g (4).jpg
g,g (5).jpg
gggnft (1).jpg
gggnft (2).jpg
gggnft (3).jpg
gggnft (4).jpg
gggnft (5).jpg
gggnft (6).jpg
gggnft (7).jpg
gggnft (8).jpg
gggnft (9).jpg
gggnft (10).jpg
kkkkkkkk (1).jpg
kkkkkkkk (2).jpg
kkkkkkkk (3).jpg
kkkkkkkk (4).jpg
kkkkkkkk (5).jpg
kkkkkkkk (6).jpg
krzekotówek (3).jpg
krzekotówek (4).jpg
krzekotówek (5).jpg
krzekotówek (6).jpg
bh.jpg
g,g (1).jpg
g,g (2).jpg
g,g (3).jpg
g,g (4).jpg
g,g (5).jpg