.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Projektują scenografię


Trwają kolejne spotkanie dzieci biorących udział w projekcie „Teatr Wielki”, który został „Dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”