.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Pracownicy

Iwona Adamczak – Dyrektor – dyrektor@gokiskotla.pl

Małgorzata Petryszyn – Gł. księgowa –  gokis_kotla1@wp.pl
Julita Cwajna – Instruktor – gokiskotla_biuro@wp.pl
Honorata Urbańczyk – Instruktor – gokiskotla_biuro@wp.pl

Biblioteki:
Jolanta Pasek – St. bibliotekarz
Jadwiga Owsiana – Mł. bibliotekarz