.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Działalność świetlic w gminie Kotla


Na terenie gminy Kotla działają świetlice w następujących miejscowościach:
– Kotla (GOKiS),
– Kozie Doły (sala wiejska),
– Grochowice (WDK),
– Kulów (sala wiejska),
– Chociemyśl (budynek szkoły podstawowej),

w najbliżej przyszłości wznowią swoje działanie zajęcia w:
– Sobczycach,
– Skidniowie.