.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Dni Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi


W sobotę 20 września 2014 r. w sadzie Janusza Owsianego w Chociemyśli odbyła się impreza pod nazwą „Dni Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi‘’.


Głównym organizatorem było Sołectwo Chociemyśl, które od tego roku uczestniczy w programie „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do organizacji przyczyniło się Stowarzyszenie Grochowice Zdrój, które pozyskało środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także z budżetu Gmina Kotla.

Dni Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi były wspaniałą okazją do zaprezentowania wszystkich grup działających na terenie sołectwa, a jest ich niemało. Przede wszystkim strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociemyśli, którzy w tym roku obchodzą Jubileusz 65-lecia, Zespół Folklorystyczny „Wrzos” działający od 32 lat, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie „Jaź”, Grupa Odnowy Wsi, a także znany artysta rzeźbiarz Pan Janusz Owsiany.

Każda z grup zaprezentowała swój dorobek artystyczny i podzieliła się z uczestnikami wydarzenia swoimi specjałami. Na scenie zaprezentował się zespół Folklorystyczny „Wrzos”, dzięki któremu mieszkańcy gminy Kotla zachowują pamięć o swoich korzeniach, tradycjach i kulturze. Wspaniałe dzieła ukazał również znany artysta rzeźbiarz p. Janusz Owsiany, które zdobiły cały sad. W miejscowości Chociemyśl organizowane są od 1991 roku Międzynarodowe Spotkania Twórcze, w których biorą udział artyści z Czech, Niemiec i Ukrainy. Swoim dorobkiem podzieliły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowując nieodpłatny poczęstunek dla zebranych gości oraz mieszkańców. Potrawy są specjałem pań i w ciągu roku prezentowane są na terenie województwa jako produkty lokalne. Mieszkańcy mogli również skorzystać z bezpłatnej grochówki i bigosu przygotowanego przez OSP Chociemyśl. Grupa Odnowy Wsi przekazała dla uczestników widokówki z Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

Dni Chociemyśli rozpoczęły się Mszą Świętą Polową po której nastąpiła uroczystość Jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociemyśl. Wręczone zostały podziękowania i odznaki dla strażaków ochotników. Za wysługę 20 lat w straży odznakę otrzymał Druh Dariusz Karbowiński, a za 5 lat w straży otrzymał Druh Marcin Jankowski.

Część „zabawową” rozpoczęli strażacy, którzy to zmierzyli się miedzy sobą w nietypowych konkurencjach. W zawodach nie było przegranych, gdyż wszyscy wykazali się dobrym humorem i sprytem.

Dla dzieci atrakcją okazała się dmuchana zjeżdżalnia, zabawy w cyrkowe sztuczki oraz malowanie twarzy. Był także catering i stoisko z zabawkami. Na scenie wystąpił zespół „Team”, a zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych.

Działania mieszkańców Chociemyśli oraz poświęcenie przez nich swojego wolnego czasu okazały się świętem wyjątkowym, integrującym przyczyniając się do poprawy wizerunku gminy Kotla, a w szczególności sołectwa Chociemyśl. Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej sprawił, że społeczność lokalna mogła się zintegrować, poznać swoje tradycje, kulturę i obyczaje, z których miejscowość słynie.

relacja foto :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.774460089278933.1073742128.147924521932496&type=1

plakat Dni Chociemyśli