.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Pokoleniowa Wielkanoc


Ponad 130 osób wzięło udział w warsztatach przygotowanych w GOKiS w Kotli przez grupę aktywnych mieszkanek gminy: Honoratę Urbańczyk, Julitę Gajdamowicz i Annę Leśniewską. Celem warsztatów było zachęcenie mieszkańców gminy Kotla do podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie zdobili jaja i wykonywali palmy świąteczne. W trakcie spotkania o tradycjach wielkanocnych śpiewał Zespół Folklorystyczny „Wrzos”, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chociemyśli prezentowały tradycyjnie wykonane pisanki. Na uczestników czekał także poczęstunek przygotowany przez panie z Rady Sołeckiej w Kotli. Warsztaty zostały sfinansowane w ramach programu ,,Dolnośląskie Małe Granty” realizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowany był z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kwotą w wysokości 3000 tys. zł. Organizatorki dziękują uczestnikom zajęć i wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

IMG_1651.JPG
IMG_1656.JPG
IMG_1658.JPG
IMG_1661.JPG
IMG_1662.JPG
IMG_1663.JPG
DSC_0548.JPG
DSC_0549.JPG
DSC_0553.JPG
DSC_0555.JPG
DSC_0565.JPG
DSC_0568.JPG
DSC_0574.JPG
DSC_0576.JPG
DSC_0680.JPG
DSC_0683.JPG
DSC_0684.JPG
DSC_0697.JPG
DSC_0702.JPG
DSC_0705.JPG
DSC_0718.JPG
DSC_0726.JPG
DSC_0729.JPG
DSC_0730.JPG
DSC_0744.JPG
DSC_0745.JPG
DSC_0751.JPG
DSC_0758.JPG
DSC_0761.JPG
DSC01778.JPG
DSC01779.JPG
DSC01781.JPG
DSC01782.JPG
DSC01784.JPG
DSC01787.JPG
DSC01788.JPG
DSC01789.JPG
DSC01791.JPG
DSC01792.JPG
DSC01793.JPG
DSC01794.JPG
DSC01796.JPG
DSC01797.JPG
DSC01798.JPG
DSC01799.JPG
DSC01801.JPG
DSC01802.JPG
DSC01803.JPG
DSC01804.JPG
IMG_1642.JPG
IMG_1643.JPG
IMG_1644.JPG
IMG_1645.JPG
IMG_1646.JPG
IMG_1647.JPG
IMG_1648.JPG
IMG_1651.JPG
IMG_1656.JPG
IMG_1658.JPG
IMG_1661.JPG
IMG_1662.JPG
IMG_1663.JPG
DSC_0548.JPG
DSC_0549.JPG
DSC_0553.JPG
DSC_0555.JPG
DSC_0565.JPG
DSC_0568.JPG